Naše kompletní služby

Potřebujete někoho, kdo pro Vás pečlivě povede Vaše účetnictví a bude Vám kdykoli k dispozici, aby Vám poradil nebo podal potřebné informace? Sháníte kvalitní daňové nebo právní poradenství? U společnosti K&V jste na správném místě, ať jste drobný živnostník nebo firma s desítkami zaměstnanců. Spolupracujeme s klienty po celé Praze a rádi přijedeme i k Vám, abychom se domluvili na podrobnostech naší vzájemné spolupráce. Ozvěte se nám a zeptejte se na jakékoli podrobnosti o naší nabídce!

Účetnictví a daňová evidence

Pro své klienty dlouhodobě poskytujeme komplexní služby v oblasti účetnictví a daňové evidence (dříve podvojné, resp. jednoduché účetnictví). Postaráme se o pravidelné předání všech potřebných podkladů – buď elektronickou cestou, nebo osobně v naší kanceláři či o Vás ve firmě. Vaše podklady zpracováváme pomocí kvalitního ekonomického softwaru a výstupy předáváme v domluvených termínech, které si sami zvolíte. Po celou dobu vedení účetnictví jsme Vám kdykoli k dispozici s kvalitním účetním a daňovým poradenstvím.

Co dalšího Vám v oblasti účetnictví a daňové evidence dokážeme nabídnout?

 • Zpracováváme všechny druhy daňových přiznání a hlášení a sami je elektronicky podáváme, abyste s nimi neměli žádné další starosti.
 • Nabízíme zastoupení před úřady včetně finančních úřadů i soudů.
 • Provádíme rekonstrukce účetnictví – ty se hodí pro všechny, kdo si u nás své účetnictví nechávají vést poprvé a jejich stávající účetnictví vykazuje vady (ztracené části, evidentní rozpory atd.).
 • Zhotovíme pro Vás směrnice pro vedení účetnictví, které budou optimální právě pro Vaši společnost.

Mzdová a personální agenda

Zaměstnáváte svůj vlastní tým lidí a chcete se ujistit, že všechny formální záležitosti s tím spjaté budou v naprostém pořádku? Ve společnosti K&V máme s vedením mzdové i personální agendy dlouhodobé zkušenosti a zajistíme, aby Vám zpracování mezd, evidování zaměstnanců a další úkony neznepříjemňovaly život.

Součástí mzdové agendy v naší společnosti je mimo jiné:

 • evidence zaměstnanců
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a správy sociálního zabezpečení
 • zastupování před úřady
 • zpracování výplatních pásek zaměstnanců (výplatní pásky pravidelně dodáváme elektronicky)
 • zpracování každoročních přehledů.

V rámci personalistiky zajišťujeme

 • pracovní smlouvy
 • potvrzení pro zaměstnance: potvrzení ze závislé činnosti, zápočtové listy, potvrzení o příjmech aj.

Daňové poradenství

Daňové poradenství kanceláře K&V je tu pro všechny, kteří se potřebují lépe vyznat v daňové legislativě a zjistit více podrobností o svých daňových povinnostech. Pomůžeme Vám optimalizovat daně, abyste platili jen to, co skutečně musíte, a poskytneme Vám všechny informace, které v oblasti daní potřebujete. JUDr. Martin Kozák, který u nás daňové poradenství zajišťuje, je profesionálem s dlouhými lety zkušeností, a členem České komory daňových poradců.

Daňová přiznání

S námi odevzdáte všechna svá daňová přiznání v termínu – a pokud to nebudete zvládat, postaráme se pro Vás o odklad. Daňová přiznání zpracováváme pro daň z příjmu fyzických a právnických osob, pro daň z přidané hodnoty, darovací, silniční, dědickou daň, daň z nemovitosti a další.

Další služby účetní a daňové kanceláře K&V:

 • silniční daň: podrobná evidence firemních vozidel – příkazy k platbě záloh na silniční daň a jejich kontrola – přiznání k silniční dani
 • nemovitosti: kompletní servis v případě nákupu, prodeje, zdědění nebo darování nemovitosti (všechny typy daní, zprostředkování znaleckého posudku pro odhad ceny nemovitosti, kupní a prodejní smlouvy aj.)
 • právní služby: poradenství ve všech záležitostech podnikání – zpracování veškerých právních dokumentů (smlouvy aj.) – zastoupení v soudním i správním řízení
 • oceňování podniků (obchodní podíly společností s ručením omezeným, akcie v akciových společnostech, podíly v komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti, účasti v družstvech, hmotný a nehmotný majetek, závazky a pohledávky podniku)
 • zprostředkování znaleckých posudků pro všechny obory
 • zprostředkování účetního auditu
 • IT služby (návrhy a dodávky softwaru i hardwaru)
 • datové schránky: poradenství a konzultace, pomoc se zřízením